Wat is het?

Het bijzondere van systeemtherapie is dat het geen therapie is met één persoon, maar therapie met meerdere personen. Bijvoorbeeld met twee geliefden, met een gezin of met een cliënt en andere belangrijke personen (zoals vrienden). Oftewel: het is therapie met een systeem van mensen. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke personen die afwezig zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand is overleden. 
Het idee is dat de problemen die je ervaart als persoon worden beïnvloed door je leefsituatie, met wie je omgaat en de cultuur waarin je leeft. Tijdens de systeemtherapie wordt deze invloed onderzocht. Er is veel aandacht voor hoe jullie binnen het systeem met elkaar omgaan en hoe jullie met elkaar communiceren. Ook wordt de invloed van dingen zoals werk, school, buurt, religie en cultuur op jullie problemen bekeken.  
In de systeemtherapie wordt er niet alleen gekeken naar problemen. Er wordt ook stilgestaan bij wat er wel goed gaat en wat de krachten zijn van een systeem. Deze krachten worden gebruikt om aan de problemen te werken.  
Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en de belangrijke mensen om je heen. Als jullie elkaar beter begrijpen en ondersteunen, worden problemen sneller opgelost en is het risico op verergering of terugkeer van de problemen kleiner. 
In de therapie worden jullie je bewust van hoe jullie op elkaar reageren en krijgen jullie zicht op de invloed die jullie op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing. 

Voorbeelden van problemen waar systeemtherapie voor ingezet kan worden:  
– Bij relatie- of gezinsproblemen, op het gebied van hoe je met elkaar omgaat en hoe je onderling communiceert.
– Bij spanningen binnen een gezin of relatie.
– Wanneer je gezin of je relatie je eigen problemen versterkt.
– Problemen met jezelf aanpassen binnen een nieuw samengesteld gezin.
Een belangrijke voorwaarde voor systeemtherapie of systeembegeleiding is dat de cliënten/de gezinsleden hiervoor openstaan. Het kan gecombineerd worden met psycho-educatie.

Algemene informatie

Aanmelding:  
– Check financieringsvorm  
– Intakegesprek 
– Indien systeemtherapie of systeembegeleiding passend is, wordt de vorm vastgesteld en worden vervolgafspraken gepland 

Afstemming behandeldoel: 
Met de cliënten/het gezin. Indien cliënten toestemming geven en het van meerwaarde is, wordt er ook afgestemd met betrokken hulpverleners zoals ambulante begeleiding, gedragsdeskundige, GJ-coach van de gemeente.  

Duur traject: 
Afhankelijk van financiering en hulpvraag. 

Aantal contactmomenten: 
Afhankelijk van financiering en hulpvraag.