Heb je hulp of advies nodig van een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist of pedicure? Dan kun je terecht bij de paramedische dienst van Lore. We noemen deze dienst ook wel kortweg de PMD. Al deze specialisten zijn opgeleid om de functionele gevolgen van een ziekte of aandoening te verminderen. Zij kunnen je helpen met 1 op 1 behandelingen binnen de Wet Langdurige Zorg, Jeugdwet, WMO en via de zorgverzekering. Daarnaast is de PMD ook verantwoordelijk voor adviezen rondom hulpmiddelen zoals rolstoelen, rollators, aangepast schoeisel en kleding en communicatiehulpmiddelen. Ook het team wat zich bezighoudt met sensomotorische informatieverwerking (SI-team), valt onder de PMD. 

CONTACT 
De PMD behandelt op een (tijdelijke) behandellocatie op Het Rijtven (Biekorf Loop 4, Deurne). Deze locatie wordt aangegeven via de borden ‘Paramedische dienst Lore’ en op afspraak op Kinderdagcentrum Binderen. Daarnaast kunnen ook aan huis behandelingen en adviezen worden gegeven op aanvraag, mits dit wordt aangegeven op de verwijzing. 

We werken tijdens kantooruren tussen 8.00 en 17.00, buiten kantooruren op aanvraag. 

Diëtetiek
Bereikbaar via: 0493-329328 

Ergotherapie 
Bereikbaar via 0493-329415 of nevenlocatie KDC Binderen: 0492-732030 

Fysiotherapie 
Bereikbaar via 0493-329330 of via nevenlocatie KDC Binderen 0492-732030 

Logopedie 
Bereikbaar via 0493-329419 of via nevenlocatie KDC Binderen 0492-732030 

Pedicure 
Bereikbaar via 0493-329336 

Buiten kantooruren of bij geen gehoor kan er een bericht worden ingesproken. 

Alle medewerkers van de PMD zijn geregistreerd in de voor hun vakgroep geldende registers zoals de kwaliteitsregister en BIG. Zij zijn allen aangesloten bij de klachtencommissie van ORO. 

Prikkelverwerking