Cliënten hebben een eigen huisarts waarmee contact is voor medische vragen. Dit is meestal een reguliere huisartsenpraktijk. Voor gespecialiseerde medische vragen heeft Lore een eigen medische dienst. Deze dienst bestaat onder meer uit: Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG’s), huisartsen, verpleegkundig specialisten (in opleiding), praktijkverpleegkundigen en doktersassistentes. 

De AVG’s zijn er speciaal voor die problemen die te maken hebben met de beperkingen van een cliënt. De vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over epilepsie, gehoor, spasme, seksualiteit en slapen. De huisartsen van de medische dienst leveren huisartsenzorg aan cliënten die wonen op Het Rijtven, Rietven, de Vennen, Steengoed en Keltenstraat. Cliënten die elders binnen of buiten ORO wonen zijn aangesloten bij een reguliere huisartsenpraktijk. 

Spreekuren en aandachtsgebieden 
Naast de reguliere spreekuren en afspraken worden in aparte spreekuren diverse gerichte controles uitgevoerd. Voorbeelden daarvan zijn het antipsychotica spreekuur, de controles voor cliënten met hart- en vaatziekten (CVRM risicomanagement), diabetes en oorcontroles. Wondzorg en zorg rondom decubituspreventie worden verleend door de praktijkverpleegkundigen. 

Onze medische dienst werkt multidisciplinair samen met de collega behandelaren van Lore. Dit gebeurt onder meer op het gebied van valpreventie en de begeleiding in het kader van de Wet Zorg en Dwang. 

Behandeling is gericht op behoud van kwaliteit van leven en vindt op maat plaats. Dit kan zowel door inzet van behandeling gericht op genezing als behandeling inzet gericht op verlichten en voorkomen van lijden. De ondersteuning en behandeling is gericht op passende zorg in alle levensfasen. Ook in de laatste levensfase wordt vanuit de medische dienst gerichte zorg geleverd. 

Samenwerking
Om optimale passende zorg te leveren werken we ook samen in de regio. Naast een vaste samenwerking met het Elkerliek Ziekenhuis en GGZ Oost-Brabant, hebben we ook inzet van expertise vanuit de andere samenwerkingen:

– Neurologen (Epilepsie Expertisecentrum Kempenhaeghe)
– Klinische Genetica (Maastricht Universitair Medisch Centrum)
– Revalidatie arts (Libra zorg/Blixembosch)
– Orthopeed (Máxima Medisch Centrum)
– Psychiater (Koraalgroep, Vincent van Goghkliniek)
– Visio
– Audiologisch Centrum

Vanuit deze samenwerking zijn er gezamenlijke spreekuren ingericht of kan er gerichte diagnostiek plaatsvinden.

Bereikbaarheid 
De Medische dienst is bereikbaar onder telefoonnummer 0493-329430 van 09.00 tot 12:00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. Voor spoed bel: 0493-329431 (kantoortijden).