Behandeling

Het kan zijn dat je je somber voelt, bang of boos voelt, dat je iets heel vervelends hebt mee gemaakt, worstelt met je seksualiteit of moeilijk kan omgaan met je familie. Behandeling van een GD kan helpen om te leren omgaan met deze problemen of ze te verminderen. De GD voert gesprekken met de cliënt over bijvoorbeeld gedachten, gevoelens en gedrag en wat de cliënt hier aan zou willen veranderen. Samen wordt er naar oplossingen gezocht waardoor de cliënt zich beter kan voelen of dingen kan veranderen. Als het voor de cliënt moeilijk is om zelf zijn klachten uit te spreken kan er voor gekozen worden familie en/of begeleiders te betrekken bij de vraag verduidelijking en behandeling.

Onze GD-ers maken onder meer gebruik van EMDR-therapie, Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Schematherapie, Vat van zelfwaardering (VVT), Emotionally Focused Therapy (EFT) en/of het Expertiseprogramma Seksualiteit.

Diagnostiek

Je bent verwezen naar het diagnostiekteam en je staat op de wachtlijst. Dit kan zijn omdat je zelf vragen of klachten hebt, of dat anderen vragen hebben over hoe ze jou zo goed mogelijk kunnen helpen.  

Met diagnostisch onderzoek kunnen we samen met jou kijken naar jouw klachten en dingen die moeilijk voor jou zijn. We zoeken samen wat jouw problemen zijn en wat dat voor jou kan betekenen. We stemmen samen af hoe we die vragen gaan beantwoorden.  

Daarbij bekijken we jouw dossier en praten we met jou en met mensen in jouw omgeving. Daarnaast maken we een aantal afspraken met jou en/of jouw belangrijke anderen/mensen in jouw omgeving bij ons op kantoor. De lengte en hoeveelheid afspraken is afhankelijk van de vraag die je hebt en wat er nodig om die te beantwoorden. Het kan zijn dat we jou vragen om vragenlijsten in te vullen of dat we testen bij je afnemen. Bij kun je denken aan het maken van puzzels, dingen onthouden, oplossingen bedenken, het geven van betekenissen. De testen die we gaan doen hangen af van wat er nodig is voor het beantwoorden van jouw vraag.  

Van alle informatie die we verzamelen maken we één verslag, wat we met jou en (eventueel) de belangrijke mensen in jouw omgeving bespreken. Daarin bespreken we met jou wat we gezien hebben en hoe we denken dat je daar het beste bij geholpen kunt worden. Bijvoorbeeld, wat een goede woonomgeving voor jou zou kunnen, wat jij of anderen kunnen doen om je te helpen, of een verwijzing naar therapie.