EMDR therapie kan heel succesvol zijn wanneer een cliënt psychische klachten ervaart na een heftige ingrijpende gebeurtenis. EMDR staat voor Eye Movement Desentisation and Reprocessing. De klachten van de cliënt kunnen variëren. Denk aan angst- en paniekreacties, neerslachtigheid, somberheid. Maar ook gevoelens van schaamte, verdriet, schuld en boosheid, slaapproblemen, concentratieproblemen en psychosomatische klachten kunnen voorkomen.

Door samen met de therapeut de herinnering aan de gebeurtenis op te halen en tegelijkertijd afleiding te bieden met geluiden, verliest de herinnering uiteindelijk haar kracht en emotionele lading. Daardoor kan je steeds gemakkelijker aan de gebeurtenis terugdenken en verminderen de klachten of blijven ze zelfs helemaal weg.

Lees het praktijkverhaal van Elise over hoe EMDR haar heeft geholpen.